Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
23. února 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

metodocalligaris se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web metodocalligaris a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu metodocalligaris souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

metodocalligaris shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. metodocalligaris také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na metodocalligaris automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou metodocalligaris využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu metodocalligaris.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu metodocalligaris, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: metodocalligaris nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

metodocalligaris doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na metodocalligaris. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. metodocalligaris nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo metodocalligaris a rodinu webů metodocalligaris.

Použití osobních informací

metodocalligaris shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu metodocalligaris a k poskytování služeb, o které jste požádali. metodocalligaris také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z metodocalligaris a jeho přidružených částí. metodocalligaris vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. metodocalligaris neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. metodocalligaris Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc metodocalligaris může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb metodocalligaris a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

metodocalligaris nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

metodocalligaris udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu metodocalligaris za účelem zjištění, jaké služby metodocalligaris jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům metodocalligaris, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web metodocalligaris prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící metodocalligaris nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku metodocalligaris a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů metodocalligaris nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web metodocalligaris používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky metodocalligaris nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti metodocalligaris, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb metodocalligaris nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

metodocalligaris zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. metodocalligaris uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

metodocalligaris vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se metodocalligaris nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte metodocalligaris na adrese info@metodocalligaris.org. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2007 - Associazione culturale "Stella Polare 9.9.9."   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation